HRS er en rideklub hvor vores mål er, at det skal være sjovt, hyggeligt og lærerigt at være medlem for både børn, unge og voksne. For at dette skal lykkedes afholder vi jævnligt kurser for klubbens medlemmer, for at fremme forståelsen for heste og ridning.

Disse kurser er bl.a. hestens røgt og pleje, da det er vigtigt for, at vores heste har det godt, så de er optimale for eleverne at ride på.

Klar – parat – stævnestart, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvordan hesten skal se ud til stævner og hvordan man lærer et dressurprogram eller en bane i springning.

Vi gør også meget for at udvikle det sociale sammenhold blandt elevrytter såvel som privatryttere, her kan bl.a. nævnes juleafslutning, ridelejr, sommerfester, arbejdsdage, osv.

Se i øvrigt under aktiviteter for yderligere info om de aktiviteter der forgår i klubben og følg med på tavlen indenfor døren i stalden.

Hovgaard Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben alle dens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

Alle, som deltager i undervisningen, har hest opstaldet eller benytter staldens faciliteter, skal være aktivt medlem af Hovgaard Rideklub, og der gøres opmærksom på, at der er 1 mdr. opsigelse og at evt. billeder taget på klubben kan blive brugt på hjemmesiden.

Indmeldelsesblanket til Hovgaard Rideklub

Ønsker du at blive medlem af Hovgaard Rideklub, kan du download indmedesesblanketen udfylde den og sende den til Else Rohmann via mail info@melodyhorses.com eller give den til din ridelærer.

Indmeldelsesblanket til Hovgaard Rideklub

Indlemdelsesblanket som PDF fil.