Ordens- og sikkerhedsregler

Velkommen til Hovgaard Rideklub. Vi er en klub, der er åben for alle som kan lide at ride og som holder af heste/ponyer.

Hovgaard Rideklub bliver hver dag besøgt af rigtig mange mennesker og derfor er vi nødt til at have nogle regler for hvordan vi omgås dyrene og hinanden. Vi vil derfor bede dig om at læse reglerne igennem og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dorthe Rohmann eller en fra bestyrelsen.

 

Hvem og hvor gælder reglerne

 • Reglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.

 • Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordens- og sikkerhedsreglerne overholdes.

Færdsel på klubbens område

 • Al færdsel på klubbens område foregår på eget ansvar.

 • Cykler og biler parkeres foran stalden. Trailere parkeres samme sted under hensyn til de øvrige biler på pladsen. Trailere kan kun parkeres over længere tid ifølge aftale med Dorthe Rohmann.

 • Klubbens faciliteter må ikke udsættes for unødig overlast. Sker der en skade skal dette straks meddeles til klubbens bestyrelse eller til Dorthe Rohmann.

 • Rytterstuen er åben for alle. Husk at rydde op efter dig.

 • Rygning er strengt forbudt i stalden, i  rytterstuen og i ridehuset. Der må ryges udenfor - husk altid at smide dit skod i askebæger.

Generelt

 • Medlemmer er ikke forsikret gennem klubben, hvorfor det anbefales hver især at tegne en ulykkesforsikring.

 • Før altid en hest i trense eller grime med træktov.

 • Du må kun føre én hest ad gangen til og fra fold eller ridehus.

 • Fastgør dig aldrig til hesten/ponyen ved f.eks. at vikle træktov, longe eller lign. Rundt om hånden eller livet

 • Efterlad aldrig hesten/ponyen på opbindings/strigleplads eller vandspiltov uden opsyn

 • Sæt dig ind i klubbens forholdsregler ved ulykke eller brand.

 • Spørg altid inden du låner andres ting.

 • Usportslig optræden accepteres ikke.

 • Almindelige etiske regler overfor heste/ponyer er gældende. Se evt. Rideforbundets hjemmeside.

Stalden

 • Stalden er åben alle dage kl. 08.00-22.00.

 • Det er vigtigt, at du lærer hvordan man begår sig i stalden. Dansk Rideforbund kræver, at for at opholde sig alene i stalden, skal man have taget Ryttermærke 1 eller have viden svarende hertil. Vi anbefaler, at du tager Ryttermærke 1.

 • Bestyrelsen eller Dorthe Rohmann står altid til rådighed med svar på spørgsmål i den forbindelse.

 • Du skal have fornuftigt fodtøj på. Sandaler og bare fødder er forbudt.

 • Løb eller råb ikke i stalden. Heste er flugtdyr og kan nemt blive forskrækkede.

 • Du skal undlade at give andres heste/ponyer godbidder med mindre du har fået lov.

 • Lad aldrig to heste passere hinanden hvor staldgangen er mindre end to meter bred

 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. Det betyder, at du kan have dine ting stående mens du strigler og ordner din hest/pony. Mens du rider skal du sætte dine ting helt ind til siden og når du er færdig skal du rydde alt op inden du forlader stalden.

 • Har du benyttet vandspiltovet skal du feje og skovle skidt væk før du rider.

 • Staldgangen skal fejes og skidt skovles væk i spanden i vandspiltovet før du rider.

 • Fremmede heste må medtages i stalden efter aftale med Dorthe Rohmann.

Ridehuset, banerne og naturen

Se også Ridehus reglement og DRF's Etiske regler som er opsat i Ridehuset, stalden og Rytterstuen.

 • Løb eller råb ikke i ridehuset.

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning. Har du endnu ikke din egen hjelm så kan du låne en af klubben. Spørg din ridelærer.

 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning. Spørg evt. din ridelærer om råd og vejledning.

 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år.

 • Det er tilladt at træne cavalettis og springe i tidsrum hvor der ikke er trafikeret i hallen og man har fået ok fra evt. andre rytter der ridder i hallen. Junior under 18 skal have en voksen ledsager med sig. Halvparter må kun springe på onsdagsholdet Husk at ryde op efter jer selv.

 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten/ponyen i munden med biddet.

 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.

 • Der må kun longeres i ridehuset såfremt man har fået tilladelse af de øvrige ryttere i ridehuset. Longering skal så vidt muligt finde sted væk fra spejlene. Der må maksimalt være to, der longerer samtidig – og kun når der ikke er andre rytter tilstede i ridehallen.

 • Kig op når du rider i hallen. Husk at vi rider venstre mod venstre. Vig udenom andre i tide så de ikke føler sig klemt.

 • Det er tilladt at longere i rundellen som ligger udenfor ud for ridehuset. Rundellen kan benyttes hele året rundt.

 • Der må ikke longeres på de udendørs baner.
 • Når der er holdundervisning spærres halvdelen af ridehuset af. Det er således kun muligt at ride i halvdelen af ridehuset i disse tidsrum.

 • Når der er holdundervisning og enetimer eller 2 x holdundervisning samtidig skal øvrige rytter tage hensyn til den/de rytter der får undervisning. Vi anbefaler at der rides på samme volte. Det anbefales desuden at privatryttere ikke rider kl. 18.00-19.00 om mandagen hvor der er 2 hold fra i gang.
 • Der må ikke være løse heste i ridehuset uden forudgående aftale med Dorthe Rohmann.

 • HUSK at fjerne klatter efter din hest/pony.

 • Hvis du er dagens sidste rytter så husk at slukke lyset i ridehuset.

 • Hovgaard Rideklub ejer ikke skoven bag foldene og derfor er det IKKE tilladt at ride tur i skoven. Vil man ride tur kan man ride på klubbens område rundt om ridehuset/stalden eller rundt om foldene.

Foldene

 • Alle heste/ponyer kommer på fold hver dag. Det er ejerens eget ansvar at hesten kommer ud af boksen hver dag.

 • Dansk Rideforbund kræver, at du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil for at lukke eller hente heste/ponyer på folden.

 • Elevryttere uden part skal altid have en voksen med når hesten/ponyen skal lukkes på eller hentes fra fold.

 • Opdager du skader på foldene så meld det straks til Dorthe Rohmann. 

Vigtige telefonnumre

 • Telefonnumre og kontaktoplysninger på Dorthe Rohmann og bestyrelsen kan findes på klubbens hjemmeside www.hovgaardrideklub.dk.