Generalforsamling 2017

Hovgaard rideklub afholder generalforsamling d. 15.02.2017 kl. 19.00.

1 - Valg af dirigent
2 - Formandens beretning
3 - Fremlæggelsen af regnskab 2016 og budget for 2017
4 - Fastsættelse af kontingent
5 - Behandling af indkommende forslag
6 - Valg af bestyrelsen
På valg: Susie H M Jensen
På valg: Marianne Banke
På valg: Kim Holm
7 - Valg af suppleanter
8 - Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
9 - Valg af 2 revisor og 2 revisorsuppleante